kryklen

dårleg til beins; greier ikkje å gå normalt
Somme seier "kruklen" og "krǿklen".

Hankjønn
kryklen
Hokjønn
kryklí
Inkjekjønn
krykli
Fleirtal
kryklne
Komparativ
mei' kryklen
Superlativ
mest'e kryklen
Bunden
 
Hankjønn
kryklni
Ho/inkjekjønn / feirtal
kryklne
Komparativ hankjønn
mei' kryklni
Superlativ hankjønn
mest'e kryklni
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.08.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (06.12.2007)
Id fra gammalt system:
6977