tvískjei

knivslire med to knivar i
Sjå også tvíslír.

Ubunden form eintal
tvískjei
Bunden form eintal
tvískjeií
Dativ eintal
tvískjeiinn
Ubunden form fleirtal
tvískjeii
Bunden form fleirtal
tvískjeiin
Dativ fleirtal
tvískjeió
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (06.08.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (06.08.2007)
Id fra gammalt system:
6925