lórtemukke

avføring av storfe eller elg

Ubunden form eintal
lórtemukke
Bunden form eintal
lórtemukkâ
Dativ eintal
lórtemukkunn
Ubunden form fleirtal
lórtemukku
Bunden form fleirtal
lórtemukkun
Dativ fleirtal
lórtemukkó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (17.07.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
6754