klyvreiskap

alt utstyr ein treng til hesten når ein skal klyvje

Ubunden form eintal
klyvreiskap
Bunden form eintal
klyvreiskapi
Dativ eintal
klyvreiskapæ
Ubunden form fleirtal
klyvreiskap
Bunden form fleirtal
klyvreiskapí
Dativ fleirtal
klyvreiskapó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Sigurd Brokke (16.07.2007)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
6701