frostsam'e

frostvar (toler lite kulde og frys lett i kroppen)
Sjå også frostig'e, frostnæm'e og frostål'e.

An var' mei' frostsam'e mæ åró.

Hankjønn
frostsam'e
Hokjønn
frostsåm
Inkjekjønn
frostsamt
Fleirtal
frostsame
Komparativ
mei' frostsam'e
Superlativ
mest'e frostsam'e
Bunden
 
Hankjønn
frostsami
Ho/inkjekjønn / feirtal
frostsame
Komparativ hankjønn
mei' frostsami
Superlativ hankjønn
mest'e frostsami
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Bjørgulv Holen (10.03.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (19.01.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.04.2018)
Id fra gammalt system:
6492
Intern kommentar:
Holen: Har stole forklåringa frå nynorsk ordbok SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk beslegtning", nr 230 (del 2). Hokjønn: 1. reifærdeleg (renskleg) 2. frossam 3. frosi. Hankjønn: 1. reifærdeleg (renskleg) 2. frossamæ 3. frosen. Inkjekjønn: Reifærdelegt, frossamt, frosnæ. Substantiv: Kullsing, Kullse, Gjysinga, Jysing (dansk: kulde, jysninger). SB: KJH har ikkje ført opp forklåringar på alle desse orda.