'pivi

opp over

Preposisjon
'pivi
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Preposisjon
Emne
Småord
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (10.03.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen
Id fra gammalt system:
6483