flausen

1) ugreitt kledd eller stelt
2) flåkjefta

Hankjønn
flausen
Hokjønn
flausí
Inkjekjønn
flausi
Fleirtal
flausne
Komparativ
flausnare
Superlativ
flausnaste
Bunden
 
Hankjønn
flausni
Ho/inkjekjønn / feirtal
flausne
Komparativ hankjønn
flausnari
Superlativ hankjønn
flausnasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Klede og sko , Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Bjørgulv Holen (27.02.2007)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (29.12.2016)
Id fra gammalt system:
6445
Intern kommentar:
Holen: På arket står "ugreitt kledd eller stelt, flausen i kjeften også. Det har eg tolka som at 2. forklåring kan vere "flåkjefta". KKH: Uvyrden med klede og anna.