ǿslen

nøyen med arbeid og anna
Sjå også ǿslevirkjen og ǿsl.

Dei som æ så ǿslne, røkkje så líti.

Hankjønn
ǿslen
Hokjønn
ǿslí
Inkjekjønn
ǿsli
Fleirtal
ǿslne
Komparativ
ǿslnare
Superlativ
ǿslnaste
Bunden
 
Hankjønn
ǿslni
Ho/inkjekjønn / feirtal
ǿslne
Komparativ hankjønn
ǿslnari
Superlativ hankjønn
ǿslnasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Gunhild Espetveit (2013)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Bjørgulv Holen (19.02.2007)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (27.02.2013)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (07.03.2013)
Id fra gammalt system:
6397