fare

1. reise
2. gå
3. Bruka m.a i uttrykka fare ti' vare og fare úti.

1. 'An fór Bispevègjen. Fóre di au om Ósló?
2. 'U fór så fórt at eg stód æ 'kji atte. Nò fèr'e èg, vi' du fýe, så må du kåme ei gong.

Infinitiv
fare
Presens eintal
fèr'e
Presens fleirtal
fare
Preteritum eintal
fór
Preteritum fleirtal
fóre
Perfektum eintal
fare
Imperativ eintal
far!
Imperativ fleirtal
fari!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_3

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Bjørgulv Holen (11.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (26.10.2011)
Id fra gammalt system:
631