tvòge

"tvògegras", samansurra til reingjering av kjerald (gamaldags "koppeklut", bruka på heia om sommaren)

Vi' du hente tvògâ, bóa, eg vi' två nåkå koddu.

Ubunden form eintal
tvòge
Bunden form eintal
tvògâ
Dativ eintal
tvògunn
Ubunden form fleirtal
tvògu
Bunden form fleirtal
tvògun
Dativ fleirtal
tvògó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (24.04.2006)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (24.04.2006)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (31.03.2018)
Id fra gammalt system:
6198
Intern kommentar:
jk.23.6.16. BKR skriver slik: "Me lager tvogo til å neke upp trekoppar med tvogegras. Me riper dei små sidestilkane av. So legg me mange løike lange stilkar saman, byter dei i tri partar og fletter dei ihop på midten. So bøygjer me fletta ihop på midten so ho vert tvifall og bind kring ei tåg. Det er eri tvoge. Når me tvær held me i bugda på tvoga og neker med endane" SB, frå KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 40: Eit kippi mæ gras ti å två mæ.