tægje

telgje, skjere i tre med kniv
Sjå også magetægd'e og sivre

Det æ gama å tægje enn kvoss'e nív'e. Tægji alli mót dikkå!

Infinitiv
tægje
Presens eintal
tægjer
Presens fleirtal
tægje
Preteritum eintal
tægde
Preteritum fleirtal
tægde
Perfektum eintal
tægt
Imperativ eintal
tæg!
Imperativ fleirtal
tægji!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk
Merk: Oftast heiter hankjønnsartikkelen enn i Hylestad og an i Valle.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (22.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (30.01.2008)
Id fra gammalt system:
614
Dialekt døme (for lydfil)
Hylestadmål