hoss

1. merr
2. beist, kvikt krøter
3. ugrei kvinne
Ordet vert oftast ikkje bøygt.

Ubunden form eintal
hoss
Bunden form eintal
hossí
Dativ eintal
hossinn
Ubunden form fleirtal
hossi
Bunden form fleirtal
hossin
Dativ fleirtal
hossó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Olav J. Haugeland
Registrert av:
Svein Jore (07.01.2006)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (09.03.2017)
Id fra gammalt system:
6018
Intern kommentar:
SJ: møte 18.01.06: vert ikkje bøygt BKR: hoss (eit) =Ungmerr. "Er det hoss eller er det hesta? kunde dei spyrje fyrr (som noko eldre folk kann minnast). Å det er hossemerkt kunde dei svara. Ellers vart det også bruka som Åsen segjer om hors: "som en benevnelse på kåde, lettferdige kvinder". Ordet er vel kjendt av eldre folk, men lite bruka på båe dessemåtane. No høyrer ein det brukt um folk og fe som er leie. Ein stad her på heidi heiter Rossåsan (på Rossåso)