klauvhalt'e

dyr som haltar utan å ha synleg skade på foten; vert ikkje gradbøygt

Hankjønn
klauvhalt'e
Hokjønn
klauvholt
Inkjekjønn
klauvhalt
Fleirtal
klauvhalte
Bunden
 
Hankjønn
klauvhalti
Ho/inkjekjønn / feirtal
klauvhalte
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
6002