landkórt

kart

Ubunden form eintal
landkórt
Bunden form eintal
landkórti
Dativ eintal
landkórtæ
Ubunden form fleirtal
landkórt
Bunden form fleirtal
landkórtí
Dativ fleirtal
landkórtó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.12.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5977