húdhyl'e

Høl i bekk der dei før i tida la skinn i bløyt for å løyse av håra. Skinnet kunne liggje i vatn i opptil to månadar.

Ubunden form eintal
húdhyl'e
Bunden form eintal
húdhylen
Dativ eintal
húdhylæ
Ubunden form fleirtal
húdhyla
Bunden form fleirtal
húdhylan
Dativ fleirtal
húdhyló
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.12.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5973