burven

1. omsynslaus framferd
2. unøyen, ufin, ugrei
Sjå også burvi.

Hankjønn
burven
Hokjønn
burví
Inkjekjønn
burvi
Fleirtal
burvne
Komparativ
burvnare
Superlativ
burvnaste
Bunden
 
Hankjønn
burvni
Ho/inkjekjønn / feirtal
burvne
Komparativ hankjønn
burvnari
Superlativ hankjønn
burvnasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Kjelde (fritekst):
Kjetil Brottveit
Registrert av:
Svein Jore (16.12.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (16.06.2011)
Id fra gammalt system:
5931
Intern kommentar:
notat tyding 1; "skuve or vegen"