jólesmedd'e

Når ein skjýt'e inn jólí med gevær eller dynamitt. Dette gjer ein før ein sèt seg ti' bórds, i 5 - 7 tida jolaftanskvelden.

Ubunden form eintal
jólesmedd'e
Bunden form eintal
jólesmedden
Dativ eintal
jólesmeddæ
Ubunden form fleirtal
jólesmeddi
Bunden form fleirtal
jólesmeddin
Dativ fleirtal
jólesmeddó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Svein Jore (16.12.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (12.05.2010)
Id fra gammalt system:
5923