sigjen

utmatta etter hardt kroppsarbeid

Hankjønn
sigjen
Hokjønn
sigjí
Inkjekjønn
sigji
Fleirtal
signe
Komparativ
signare
Superlativ
signaste
Bunden
 
Hankjønn
signi
Ho/inkjekjønn / feirtal
signe
Komparativ hankjønn
signari
Superlativ hankjønn
signast
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Helge Homme
Registrert av:
Svein Jore (15.12.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5909