kvåri

1. del av stakkeskoren i setesdalsbunaden
2. dei grøne stripene nedetter den mannlege setesdalsbunaden
3. voll som ligg rundt td ein tjørebrenningsplass eller grøft

3. Du kastar jórdí opp i an kvåri rundt veitâ, så inkji tjørâ renn'e útivi, sa Helleik.

Ubunden form eintal
kvåri
Bunden form eintal
kvåren
Dativ eintal
kvårâ
Ubunden form fleirtal
kvåra
Bunden form fleirtal
kvåran
Dativ fleirtal
kvåró
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Kjelde (fritekst):
Knut Gjerden
Registrert av:
Svein Jore (01.12.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (04.09.2013)
Id fra gammalt system:
5879