breiskle

vide utover
Sjå også breiskle si og breisklen.

Infinitiv
breiskle
Presens eintal
breisklar
Presens fleirtal
breiskle
Preteritum eintal
breiskla
Preteritum fleirtal
breiskla
Perfektum eintal
breiskla
Imperativ eintal
breiskl!
Imperativ fleirtal
breiskli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.12.2005)
Id fra gammalt system:
5845