silesýe

"knappane" i selane på den mannlege setesdalsbunaden

Ubunden form eintal
silesýe
Bunden form eintal
silesýâ
Dativ eintal
silesýunn
Ubunden form fleirtal
silesýu
Bunden form fleirtal
silesýun
Dativ fleirtal
silesýó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Svein Jore (22.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5811