kvildren

1. fleire personar i leik / aktivitet; bruka berre i fleirtal
2. person i aktivitet / arbeid (Hylestadmål)
Sjå også kvildre.

Hankjønn
kvildren
Hokjønn
kvildrí
Inkjekjønn
kvildri
Fleirtal
kvildrne
Komparativ
kvildrnare
Superlativ
kvildrnaste
Bunden
 
Hankjønn
kvildrni
Ho/inkjekjønn / feirtal
kvildrne
Komparativ hankjønn
kvildrnari
Superlativ hankjønn
kvildrnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (21.11.2005)
Id fra gammalt system:
5778
Intern kommentar:
SJ: ein person kan vel og vere kvildren i Valle? 2= møte 16.11.2005.