flingre

1. stykke av sprengd stein
2. lite stykke slege ut av eit porselenskar
Sjå også skjø̀l.

Ubunden form eintal
flingre
Bunden form eintal
flingrâ
Dativ eintal
flingrunn
Ubunden form fleirtal
flingru
Bunden form fleirtal
flingrun
Dativ fleirtal
flingró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.11.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (04.11.2012)
Id fra gammalt system:
5770
Intern kommentar:
KKH: lorteflingre