næmingji

læregut, nybyrjar

Ubunden form eintal
næmingji
Bunden form eintal
næmingjen
Dativ eintal
næmingâ
Ubunden form fleirtal
næminga
Bunden form fleirtal
næmingan
Dativ fleirtal
næmingó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5740