móttak

kneik, motbakke
Sjå også móte

Hèr æ så tungt a móttak, mi ljóte setj' åkkå å kvíle a bil nò.

Ubunden form eintal
móttak
Bunden form eintal
móttakji
Dativ eintal
móttakjæ
Ubunden form fleirtal
móttòk
Bunden form fleirtal
móttòkjí
Dativ fleirtal
móttòkó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Landskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (27.08.2006)
Id fra gammalt system:
5693