nére

nær

'U stó' så nére bekkjæ, at eg va' ræd'e 'u kåm ti' å dette útí.
Sjå også adjektivet néri og adverbet néri.

Preposisjon
nére
Ordklasse
Preposisjon
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.10.2005)
Id fra gammalt system:
5566