knǿsen

person som er fin på det / stor på det
Sjå også knǿs'e.

Hankjønn
knǿsen
Hokjønn
knǿsí
Inkjekjønn
knǿsi
Fleirtal
knǿsne
Komparativ
knǿsnare
Superlativ
knǿsnaste
Bunden
 
Hankjønn
knǿsni
Ho/inkjekjønn / feirtal
knǿsne
Komparativ hankjønn
knǿsnari
Superlativ hankjønn
knǿsnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (22.10.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (18.02.2015)
Id fra gammalt system:
5545
Intern kommentar:
KKH: GTH: 'U va så knøs på det