hǿklen

1. person som ikkje får til skikkeleg det han vil
2. person som ikkje kan gå normalt
Sjå også kaklen.

Hankjønn
hǿklen
Hokjønn
hǿklí
Inkjekjønn
hǿkli
Fleirtal
hǿklne
Komparativ
hǿklnare
Superlativ
hǿklnaste
Bunden
 
Hankjønn
hǿklni
Ho/inkjekjønn / feirtal
hǿklne
Komparativ hankjønn
hǿklnari
Superlativ hankjønn
hǿklnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.10.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.08.2007)
Id fra gammalt system:
5540