eihondskar'e

mann som er så sterk at han "greier med ei hand" det andre må bruke båe hendene til

Ubunden form eintal
eihondskar'e
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (02.11.2005)
Id fra gammalt system:
5536
Intern kommentar:
SJ: karstykke?