mult

mulkt, bot

Ubunden form eintal
mult
Bunden form eintal
multí
Dativ eintal
multinn
Ubunden form fleirtal
multi
Bunden form fleirtal
multin
Dativ fleirtal
multó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (11.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5497
Intern kommentar:
SJ: multere - eige ord?