lauvlǿe

hus / rom der dei lagra lauvkjervi til dyrefor
Sjå også høylǿe og lǿe.

Ubunden form eintal
lauvlǿe
Bunden form eintal
lauvlǿâ
Dativ eintal
lauvlǿunn
Ubunden form fleirtal
lauvlǿu
Bunden form fleirtal
lauvlǿun
Dativ fleirtal
lauvlǿó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.10.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (28.10.2012)
Id fra gammalt system:
5474