hypjeleg (H)

ugreitt kledd, filleleg kledd, stakkane sit ikkje greitt
Sjå også hypje og hypjelèg'e.

Du kan 'kji gange sossa hypjeleg at kjørkjunn, eg lýt rétte på stakkan dí.

Hankjønn
hypjeleg
Hokjønn
hypjeleg
Inkjekjønn
hypjeleg
Fleirtal
hypjeleg
Komparativ
hypjelegare
Superlativ
hypjelegaste
Bunden
 
Hankjønn
hypjeleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
hypjeleg
Komparativ hankjønn
hypjelegari
Superlativ hankjønn
hypjelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Klede og sko
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (15.11.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
542