langorvsljår'e

langorvsljå
Sjå også ljår'e og stuttorvsljår'e.

Ubunden form eintal
langorvsljår'e
Bunden form eintal
langorvsljåren
Dativ eintal
langorvsljåræ
Ubunden form fleirtal
langorvsljæ
Bunden form fleirtal
langorvsljæne
Dativ fleirtal
langorvsljæ
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5344