purren

sur / tverr / egen
Sjå også purri.

Hankjønn
purren
Hokjønn
purrí
Inkjekjønn
purri
Fleirtal
purrne
Komparativ
purrnare
Superlativ
purrnaste
Bunden
 
Hankjønn
purrni
Ho/inkjekjønn / feirtal
purrne
Komparativ hankjønn
purrnari
Superlativ hankjønn
purrnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.09.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (19.09.2018)
Id fra gammalt system:
5324
Intern kommentar:
SB: Eivind Sigurdson Berg (1892-1983): Purri: Vrang.