seie (H)

seie
Sjå også seie (V).

Ko æ det du seii? Seie du detta? Sa du detta? Ko va' det du sâi?
Sègji mi dèt, líke di alli sukkerladi? Segg mi, kan du léne mi tvæ krúno?

Infinitiv
seie
Presens eintal
seie / sei' / seii
Presens fleirtal
seie
Preteritum eintal
sa / sai
Preteritum fleirtal
sai
Perfektum eintal
sagt
Imperativ eintal
sei / segg!
Imperativ fleirtal
seii / sègji!
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2013)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Registrert av:
Svein Jore (15.09.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (12.09.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (08.04.2015)
Id fra gammalt system:
5320
Intern kommentar:
SB: Hylestadform = seii SJ: "Eg ska' seie di dèt Sigúrd at èg trúr seii er endingsvariant!" men berre (H) og ikkje (V)? SB: Siste dømet er etter "Margit 'ass Olav Aslakson".