mang an / enn

mang ein / ei / eit

Klasse
Ubunde pronomen
Pronomen
mang an / enn
Hokjønn
mong a
Inkjekjønn
mangt a
Fleirtal
mange
Ordklasse
Pronomen
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Svein Jore (15.09.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (29.09.2010)
Id fra gammalt system:
5315