fiskekass'e

Ryggbør med fisk. Bruka i samband med å bere fisk heim frå heia.
Sjå også kass'e.

Ubunden form eintal
fiskekass'e
Bunden form eintal
fiskekassen
Dativ eintal
fiskekassæ
Ubunden form fleirtal
fiskekassa
Bunden form fleirtal
fiskekassan
Dativ fleirtal
fiskekassó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5294