moltekass'e

Ryggbør med molter. Bruka i samband med å bere molter heim frå heia.
Sjå også kass'e.

Ubunden form eintal
moltekass'e
Bunden form eintal
moltekassen
Dativ eintal
moltekassæ
Ubunden form fleirtal
moltekassa
Bunden form fleirtal
moltekassan
Dativ fleirtal
moltekassó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5293