skjiljast

skiljast
Sjå også skjilje.

Infinitiv
skjiljast
Presens eintal
skjiljast
Presens fleirtal
skjiljast
Preteritum eintal
skjúldest
Preteritum fleirtal
skjúldest
Perfektum eintal
skjúlst
Imperativ eintal
skjiljast!
Imperativ fleirtal
skjiljast!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (08.09.2005)
Id fra gammalt system:
5263