desten

fornøgd, roleg, liketil, sjølvtrygg, viser tydeleg at ein er fornøgd med seg sjølv

Kånâ 'ass reiste frå 'ó, men 'an va' líke desten. 'An kåm så desten, som 'an måtte væl.

Hankjønn
desten
Hokjønn
destí
Inkjekjønn
desti
Fleirtal
destne
Komparativ
destnare
Superlativ
destnaste
Bunden
 
Hankjønn
destni
Ho/inkjekjønn / feirtal
destne
Komparativ hankjønn
destnari
Superlativ hankjønn
destnasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (22.11.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (30.08.2012)
Id fra gammalt system:
526