konnbýre

stor trekiste med flatt lok, musetett, bruka til ¨å lagre korn i
Sjå også býre.

Ubunden form eintal
konnbýre
Bunden form eintal
konnbýrâ
Dativ eintal
konnbýrunn
Ubunden form fleirtal
konnbýru
Bunden form fleirtal
konnbýrun
Dativ fleirtal
konnbýro
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Bruksting til hushaldet
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5250