mjölbýre

stor trekiste med flatt lok, musetett, bruka til å lagre mjøl i
Sjå også býre.

Ubunden form eintal
mjölbýre
Bunden form eintal
mjölbýrâ
Dativ eintal
mjölbýrunn
Ubunden form fleirtal
mjölbýru
Bunden form fleirtal
mjölbýrun
Dativ fleirtal
mjölbýró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Bruksting til hushaldet
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.09.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (29.10.2012)
Id fra gammalt system:
5249