mjø̀lbýre

stor trekiste med flatt lok, musetett, bruka til å lagre mjøl i Sjå også býre.

Ubunden form eintal
mjø̀lbýre
Bunden form eintal
mjø̀lbýrâ
Dativ eintal
mjø̀lbýrunn
Ubunden form fleirtal
mjø̀lbýru
Bunden form fleirtal
mjø̀lbýrun
Dativ fleirtal
mjø̀lbýró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Bruksting til hushaldet
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.09.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (29.10.2012)
Id fra gammalt system:
5249