nèverétten

uttrykk bruka om at det er den sterkaste som rår; bruka berre i bunden form eintal

Ubunden form eintal
nèverétten
Bunden form eintal
nèverétten
Dativ eintal
nèveréttæ
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.09.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (14.04.2010)
Id fra gammalt system:
5220