treisk'e

1. sunn, frisk
2. klok
3. ærleg, påliteleg

1. Det sér út ti' vère an treisk'e ungji.
2. Æ du 'kji plent treisk'e!
3. Haddvår hèv' allstǿtt vòr' så treisk'e.

Hankjønn
treisk'e
Hokjønn
treisk
Inkjekjønn
treiskt
Fleirtal
treiske
Komparativ
treiskare
Superlativ
treiskaste
Bunden
 
Hankjønn
treiskji
Ho/inkjekjønn / feirtal
treiske
Komparativ hankjønn
treiskari
Superlativ hankjønn
treiskasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Gunhild Espetveit (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Kjelde (fritekst):
Knut Arne Rysstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (29.08.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (28.09.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (25.05.2016)
Id fra gammalt system:
5200
Intern kommentar:
1. IVH. 3. frå Jorunn Haugeland. 4. JK/SB: Bergit Rike: falsk (person). Gruppa er i tvil om denne forklåringa er rett.
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål