fyrtjúge

førti
Sjå også fyr.

Grunntal
fyrtjúge
Rekkjetal hankjønn
fyrtjúgendi
Ordklasse
Talord
Emne
Tal, mål og vekt
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.08.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (29.03.2006)
Id fra gammalt system:
5180
Intern kommentar:
SJ: Pål Rike meiner at det har noko med ein part av noko å gjere.