fosstogsnikkari

snekkar som ikkje gjer fint arbeid

Ubunden form eintal
fosstogsnikkari
Bunden form eintal
fosstogsnikkaren
Dativ eintal
fosstogsnikkaræ
Ubunden form fleirtal
fosstogsnikkara
Bunden form fleirtal
fosstogsnikkaran
Dativ fleirtal
fosstogsnikkaró
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (22.05.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (17.01.2007)
Id fra gammalt system:
5159