grúelèg'e (V)

stor, sterk, forsterkande uttrykk
Sjå også adverbet grúeleg (V) og adjektivet grúeleg (H).

Hankjønn
grúelèg'e
Hokjønn
grúelèg
Inkjekjønn
grúelegt
Fleirtal
grúelège
Komparativ
grúelègare
Superlativ
grúelègaste
Bunden
 
Hankjønn
grúelègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
grúelège
Komparativ hankjønn
grúelègari
Superlativ hankjønn
grúelègasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.04.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
5140