elljinn

jern bruka til å slå flintesteinen på for å få gnist til å gjere opp eld

Ubunden form eintal
elljinn
Bunden form eintal
elljinni
Dativ eintal
elljinnæ
Ubunden form fleirtal
elljinn
Bunden form fleirtal
elljinní
Dativ fleirtal
elljinnó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Reiskap
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.04.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5099
Intern kommentar:
SJ: skal flintestein og flintestål med som ord? Er flintestål det same som elljinn?