klettast

skjemme / gjeve sneiord til kvarandre
Sjå også klette.

Gunnår å Tór våre fæle ti' å klettast, da tóttest alli kunne vère sams.

Infinitiv
klettast
Presens eintal
klettast
Presens fleirtal
klettast
Preteritum eintal
klettest
Preteritum fleirtal
klettest
Perfektum eintal
klettst
Imperativ eintal
klettast!
Imperativ fleirtal
klettast!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (10.04.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.01.2013)
Id fra gammalt system:
5082